/STEM Nedir ? OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ

STEM Nedir ? OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ

Stem Nedir?

Teknoloji geliştikçe ve tabiki toplumun ihtiyaçları hissedildikçe yavaş yavaş yeni meslekler doğuyor. “STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Bibip.Org Robotik Kodlama Atölyesi ve Kodlader Çocuklar için Bilişim ve Kodlma Derneği olarak tüm çocuklara özellikle “STEM”  eğitiminin okul öncesi dönemdeki öğrencilere verilmesi için Türkiye’nin dört bir yanında eğitimler vermeye başlamıştır. “STEM” eğitimi alarak büyüyen çocuklar  matematik ve fen’i ders olarak değil edindiği bilgileri hayatında uygulamaya başlar.

 

Okul öncesi dönemde kavramlar zihnin yapı yapıtaşlarıdır. Kavramların oluşumu, kullanılması ve kazanımı çocukların aktif katılımı ile gerçekleşir ve bu dönemde çocukların temel kavram gelişimlerinin yanı sıra fen, teknoloji, matematik, sanat gibi pek çok konuya ilişkin kavramlarında da hızlı bir gelişme gözlenmektedir. Çocuklara bu kavramlar kazandırılırken yeni edindikleri kavramları uygulamalarını, kendilerinde var olan kavramlarla birleştirerek genişletmelerini ve yeni kavramları kendilerinin yapılandırarak öğrenmelerini sağlayacak etkinliklere ve ortamlara ihtiyaç duyulur. Bibip.org ekibi olarak çocuklarımız için gerekli çalışmalara tüm illerimizde başlamış bulunmaktayız. Son yıllarda oldukça popüler olan “STEM” yaklaşımının erken çocukluk yılları itibariyle uygulanması önerilmektedir. Yani çocuklarımızın fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendisliği harmanlayarak yaşama değer katacak yenilikler geliştirmesi sağlanır. Ülkemizin , üreten , düşünen , düşündüğünü uygulamayla hayata geçirebilen bireylere ihtiyacı vardır.